Van de ene generatie op de andere


Onze geschiedenis is de vrucht van een hartstochtelijk werk van twee families van echte Champagne-wijnboeren. De familie Perrin staat aan het hoofd van de Champagne Charlier & Fils, één der laatsten welke de grote eikenhouten wijnvaten behouden, genoemd  « foudres de chêne ». De vakkennis en de ondervinding worden van de ene generatie op de andere overgebracht.

Elk lid van de familie Charlier en de familie Perrin schept, vernieuwt en laat een spoor van vooruitgang achter in ons domein en in de loop van onze geschiedenis.

Aldus, Armand Perrin, kuiper van beroep, brengt vanaf 1892 zijn champagne op de markt met zijn tonnen afkomstig van zijn kuiperij. Zijn zoon Amand Perrin, alsook zijn kleinzoon Maurice Perrin gaan bijgevolg de verzendingen verhogen en de kwaliteit van de champagne verbeteren. Verschillende diploma’s bekomen bij wijnwedstrijden getuigen ervan.

Wat de familie Charlier betreft, Roland en Andréa brengen hun flessen op de markt vanaf 1956, opgevolgd door hun zoon Jackie Charlier en zijn echtgenote Nicole, derde generatie, beproeven hun geluk en worden « récoltant-manipulant ». De produktie wordt dan verkocht onder de familienaam. Zij vergroten de wijngaard en verkrijgen percelen rond Montigny-sous-Châtillon.  In 1960 worden de kelders en het huidige bedrijf opgebouwd en zijn sindsdien onze onthaalplaats.
In deze periode, zetten Jackie en Nicole zich volledig in voor het onthaal van de klanten en de kelderbezoeken.  Zij zijn bekend als echte pioniers in het wijntoerisme.

 

Het jaar 1992 kent een wending daar Carole Charlier en Yves Perrin, reeds gehuwd sinds enkele Jaren, het beheer van het domein verzekeren. Zij zijn de huidige vertegenwoordigers van het merk Champagne Charlier & Fils. Tesamen ontwikkelen zij de verkoop en de produktie van de champagne. In het jaar 2000 bedenken zij een nieuwe kelder voor het proeven van champagne om te beantwoorden aan de toeloop van de klanten en nieuwe eikenhouten wijnvaten worden geplaatst om de kwaliteit van de wijnbereiding te bewaren.

Maxime Perrin, hun zoon en de vijfde generatie, wordt in 2004 in het bedrijf opgenomen. Hij is eveneens een hartstochtelijke liefhebber van de wijnbouw en het hout. Hij stelt alles in het werk om de oorspronkelijkheid van de Champagne Charlier & Fils te bewaren.